Rezervația 
"Prutul de Jos"

Rezervația biosferei „Prutul de Jos”

Rezervația "Prutul de Jos"

Rezervația ,,Prutul de Jos” este situată în partea de sud-vest a Republicii Moldova, de-a lungul cursului Inferior al râului Prut, ultimul mare afluient al Dunării și granița de stat dintre România și Republica Moldova. Rezervația este flancată de localitățile Slobozia Mare și Văleni.

Mai Mult

Turism

Prin diversitatea impresionantă a habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu relativ restrîns, ,,Prutul de Jos" constituie un adevărat muzeu al biodiversităţii, o bancă naturală de gene de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal.

mai mult

Posibilităţile vizitării Rezervaţiei sunt variate şi depind de timpul disponibil al vizitatorilor, de categoria de vârstă a acestora, precum şi de nivelul hidrologic al lacului Beleu 
În perioada inundațiilor vizitatorii pot opta pentru traseul acvatic; în restul anului pentru traseul terestru. 
Vizitatorilor li se pun la dispoziție binocluri pentru a admira panorama lacului Beleu de la turnul de observație. Sunt bineveniți și iubitorii de  birdwatching.

Resurse

Materialele Simpozionului științific internațional dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Rezervației ,,PRUTUL DE JOS” 11-12 Noiembrie, 2021  in format PDF descărca 

Campanii

Protecția biodiversității este unul dintre cele mai prioritare domenii de activitate la nivel global, regional și local. Complexul faunistic de vertebrate terestre de pe teritoriul Rezervației  include mamifere, păsări, reptile și amfibieni etc. Dintre mamifere, au fost înregistrate 40 de specii sau 54,8 din numărul total de specii din republică.